ست یکبار مصرف دندانپزشکی

ست استریل لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی

یکی از نگرانی های اصلی بیماران ، موضوع ضد عفونی و استریل بودن وسایل دندانپرشکی می باشد ، که البته نگرانی به جا و درستی می باشد . بیماریهای بسیاری از جمله ایدز و هپاتیت B,C می توانند از طریق وسایل آلوده داندانپزشکی منتقل شوند. برای برطرف کردن نگرانی شما ، ما کلیه تمهیدات لازم […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید