روتاری دندانپزشکی چیست

دستگاه روتاری دندانپزشکی چیست

دستگاه روتاری اندو ، با فایل های مخصوصی عصب کشی دندانکار می کند که این فایـل ها با شکل و فرم وجنس خاصی که دارند دقیقا شکل کانال های ریشه را به خود می گیرند و عمل درمان ریشه دندان را با کیفیت و دقت بالایی انجام میدهندو عصب کشی دندان را بسیار دقیقتر و […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید