استفاده تابوره دندانپزشکی

نحوه صحیح استفاده از تابوره دندانپزشکی

شاید مهم‌ترین قسمت یک تابوره را بتوان چرخ آن دانست، کمتر شغلی است که به اندازه دندانپزشکی محتاج حرکات مداوم و سریع روی صندلی به اطراف باشد و فشار حرکات مختلف تابوره به اطراف بیش از هر چیز به کمر دندانپزشک و زانوهای او وارد می‌شود. لذا سالم بودن چرخ‌ها، چرخش بدون اصطکاک آن‌ها در […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید