کراشوار دندانپزشکی

کراشوار دندانپزشکی باید چه مشخصاتی داشته باشد

کراشوار باید گودی مناسب داشته و فاصله آن تا بیمار طوری باشد که به هنگام تخلیه آب دهان اطراف آن خون آلود و یا آلوده نشود و آب به طور کامل درون کراشوار چرخش داشته و دارای توری قالب تخلیه باشد تا خرده های آمالگام و یا خرده های دندان وارد فاضلاب نشود و آب […]

بیشتر بخوانید